HRDC-Гърция

 

ХЦРР е инициатива за партньорство в обучението с университети, предприятия и социални актьори, създадена през 1991 година; тя насърчава иновациите в обучението.

ХЦРР е национално съвместно предприятие на Регионални центрове за развитие и е посветено на идеята за засилване на сътрудничеството между физически лица, регионални лица, университети и предприятия.

ХЦРР работи като социален играч в сътрудничество с местните и регионалните власти в следните области:

- Регионално развитие

- Трансфер на иновации

- Професионално образование и обучение

- Нови технологии

- Социално сближаване

ХЦРР насърчава иновациите в областта на регионалното развитие чрез използването на най-съвременни информационни технологии и интернет.

ХЦРР работи и изпълнява своите задължения като неправителствена организация в съответствие с разпоредбите на закона и решенията на правителството.

Със своите три офиса (Патра, Атина, Солун) работещи на гръцка територия и множество виртуални центрове, пръснати по цялата страна, ХЦРР участва в дейностите на международните организации, бидейки свързан с електронни комуникации, установил и поддържащ контакти с регулативните органи, и организации в Европа и извън нея чрез своята широка и здрава инфраструктура.

Това улеснява комуникациите на центъра за регионално развитие с организации, граждани и предприятия като му дава възможност да предложи прости и ефективни услуги, допринасящи за подобряването на регионалната икономика.

Web: www.hrdc.org.gr

Email : info@hrdc.org.gr