MECB-Великобритания

ИБОЦ (Интернационален бирмингамски образователен център) е със седалище в град Манчестър и работи главно в областта на образованието и обучението. Нашите дейности насърчават зачитанието на различията, равенството и съвестната работа. Ние целим да подпомогнем и защитим правата на хората, както и да подобрим професионалната им квалификация. Центърът работи на принципа за равни възможности на хората с увреждания. Също така ние сме включени в дейности на социално и културно ниво за подобряване на конкретни процеси от интеграцията на новите образователни методи и стратегии и за противопоставяне на всяка форма на застой или бездействие.

Нашите водещи принципи включват равенство, безпристрастност, ефективност и ефикасност.

Екипът на ИБОЦ фокусира цялата си енергия върху създаването на среда с осезаеми резултати, които лесно биха могли да бъдат разпространени в цяла Европа, като по този начин се осигурява дълбоко влияние на нашата работа и подобряване на нейното ценене от страна на Европа.

 

FF 10 Grosvenor Place,

Улица Гросвенор, Манчестър, M17HR

educational.center.birmingham@gmail.com