CECE-Испания

ИКОЦО (Confederación Española de Centros de Enseñanza – Испанска конфедерация на образованието и центровете за обучение) е работодателска организация с нестопанска цел, основана през 1977 година, представляваща образования сектор в Испания. Тя има клонове в целите автономни общности чрез федерации и асоциации в редица провинции на Испания. Всяка една от федерациите представлява образователните центрове в рамките на регулирани и нерегулирани сектори.

Освен това някои секторни федерации като тази на туристическите колежи, институтите за красота/фризьорство или детските градини също принаджежат към ИКОЦО. Институтът на ИКОЦО за образователни технологии (ИОТ) реализира своите дейности в четири области:

(1) помощ в прилагането на Европейската система за осигуряване на качество в своите институции членки;

(2) организация на продължаващото обучение за чрез курсове за обучители и преподаватели;

(3) приложение на технологичните иновации в институциите членки;

(4) интернационализация на институциите членки. ИКОЦО е членка на ИКПО (Испанска конфедерация за предприемачески организации) и на интернационалната организация ЕФТПОО (Европейски форум за техническо и професионално образование и обучение), ЕАДУ (Европейска асоциация на директорите на училища) and ЕСНАНУ (Европейски съвет на националните асоциации на независимите училища).

Образователният профил на ИЦОКО се е разшири с приемането на конституцията на своята Фондация (Fundación Ángel Martínez Fuertes) през 1996 година, която централизира дейностите й в областта на социалното включване чрез обучение на безработни лица, хора над 45 годишна възраст, жени, хора с увреждания и имигранти.

 

Информация за контакти: МАРИАН ДЕ ВИЛАНУЕВА marian@cece.es СЕЛИНА МАРТИН selina.martin@cece.es CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA (CECE) ИСПАНСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ C/ MARQUES DE MONDEJAR, 29-31 – 28028 – МАДРИД – ИСПАНИЯ ТЕЛЕФОН: + 34 91 725 79 09 ФАКС: + 34 91 726 11

 

 

“Grupo Zola” е кампания, която работи в две училища: Colegio Zola Las Rozas and Colegio Zola Villafranca del Castillo. И двете са разположени в крайградски общности северозападно от Мадрид, Испания. И двете области принадлежат на горната икономическа класа и имат малко имигранти.
Нашето училище, Colegio Zola Las Rozas, предлага предучилищни услуги за 2-5 годишни, както и такива за основно и средно образование. Ние имаме около 130 учители и 1,400 ученици.    Нашето училище дава приоритет на следните три аспекта: езици, персонално обучение за ученици и цялостно академично ниво.
За да подобрим нивото на обучение по езиците, ние обучаваме учениците си на предмети като изкуства и науки на целевия език и имаме много асистенти, чийто майчин език е този, които ни помагат с комуникативните аспекти на всеки един език (немски, френски и английски). За да подобрим академичното ниво на учениците, ние използваме алтернативни методи на обучение, състоящи се в преподаване чрез дидактически методи, подготвени от самите учители, а не посредством учебници. Това е с цел по-нататъшно персонализиране на учебния процес чрез използване на контексти, които са по-близки до света на учениците.

Накрая, с цел да персонализираме обучението на учениците, ние предоставяме по един класен ръководител за всяка група, давайки правото на един час в седмицата, в който да се провеждат дискусии относно класни дейности и социалните измерения на поведението и действията на учениците. Ние също така разполагаме с екип от психолози, които помагат на децата с техни специални нужди и работят с учителите по разнообразяването на учебната програма с цел подобряване на учебния процес. Този екип работи също с цялата училищна общност по въпроса за ценностите и уважението към другите.