TVV- Германия


 

 

Асоциацията за обучение на възрастни в Тюрингия (TVV e.V.) е регионална организация „майка” на 23 центъра за обучение на възрастни (Volkshochschulen), разположени в общините или големите градове на Тюрингия.

Като организация „майка” ние предоставяме множество услуги на нашите членове, включително и работа като лобиране. В по-широк смисъл ние се стемим да насърчим образованието за възрастни като цяло в политически, културни и професионални условия. Нашата асоциация е ангажирана в прилагането на обучението през целия живот чрез повишаване на заинтересоваността на широката публика и работа с основните условия за осъществяването на това изостряне на съзнанието. Ние извършваме педагогическа работа в областите:

 

  • Политика, Общество, Околна среда
  • Кариера, Обработка на данни
  • Езици
  • Здравеопазване
  • Изкуства и Култура
  • Основни умения, Качества, развивани в училището, Грамотност

 

Ние предлагаме курсове за обучение на обучители. Осъществяваме проекти както като координатор, така и като партньор, включително и изпълняваме проекти на европейски програми като GRUNDTVIG или LEONARDO.

Освен това ние сме оторизиран център за широк спектър от изследвания, включително изпити на Cambridge ESOL.

 

TVV e.V. е свързана с широка мрежа от институции в Тюрингия, Германия и в цяла Европа. Ние работим с регионални министерства, организации за обучение на върастни из цяла Германия, училища, училището за обучение на учители в Тюрингия, социални партньори, издатели, търговски камари, политически представители и други.

Ние сме член на Германската асоциация за обучение на върастни (DVV e.V.), Федералната асоциация за грамотност и основни умения и Консорциумът за обучение на възрастни в Тюрингия.

От 2000г. насам ние активно участваме в проекти на европейски ниво, например Партньорства за обучение или Многостранни проекти.