Βръзки-CESIE

http://www.istruzionevenezia.it/bullismo/bullismo/giocoop.pdf
Игри за кооперативно обучение за превенция на насилието в училище (IT) Pdf документ с дейности и игри, които да спомогнат за развитието на децата.

http://www.minori.it/
Уеб сайт на Националния център за документация и изследвания в областта на детството и юношеството. (IT)

http://www.smontailbullo.it/osservatori/sicilia
Изследване върху тормоза в Силиция (IT)

http://www.archnorthstaffs.org.uk/domestic-violence-services/relationships-without-fear
Проектът „Взаимоотношения без страх” беше създаден през 2003 година от Северните щабове и представлява превенция и подкрепящ проект, който поставя темата за домашното насилие и злоупотребата в учебната програма в училищата.

 

http://www.dksb.de/
Kinderschutzbund (н е добре преведено: Германска асоциация за детството)

 

http://www.kinderschutzzentren.de/
Това е Уеб сайт (на немски език) на организация, която се явява най-голямата и основна за различни центрове за деца.

 

http://www.kindernothilfe.de/
Това е Уеб сайт (на немски език) на международна организация със страници на английски, испански и холандски.

 

www.cjd.de
Имаме и национален уеб сайт, защото сме специалисти също в проекти за подкрепа на младежите.

 

www.parents-project.eu (все още работи)
Родителите играят определяща родя в планирането на професионалната кариера на децата им в бъдеще. Въпреки че изследванията в тази област са провеждани в САЩ и Канада в продължение на 10 години, в Европа това е все още нова тема. Продуктите ще включват: 30 часово обучение, на разположение на  CD-ROM, заедно с методологически материали за хора, които обучават курса, и материали за участниците в курса, както и тематична платформа за комуникация, адресирана към родителите като средство за неформално образование с цел подпомагане на децата при вземането им на решения относно избора на професия.

 

www.fairstart.net (все още работи)
Целевият субект са децата, които израстват в домове за сираци, но въпреки това продуктите са приложими за всички онези хора, които се грижат за тези деца. Те ще дадат възможност на обучителите/настойниците да дадат равен старт на всички деца.

 

http://www.dcsf.gov.uk/everychildmatters/earlyyears/surestart/whatsurestartdoes/
Сигурен старт е програма на правителството за предоставяне и постигане на най-доброто начало в живота на всяко дете чрез обединяване на ранното обучение с грижите за децата, здравното осигуряване и семейна подкрепа.

 

http://www.pre-school.org.uk/
Алиансът за предучилищно обучение е организация, която работи в областта на ранното обучение и е една от най-голямите организации за качествено образование в Англия.
Ние предлагаме подкрепа с над 15,000 услуги и позитивно влияние върху грижите и образованието за повече от 800,000 деца и техните семейства ежегодно.

 

http://www.netsolutionswales.co.uk/e-nsw-2/perc/
PERC е организация с нестопанка цел със седалище в центъра на град Ливърпуул. PERC предлага широк спектър от услуги за подкрепа на родители и хора, които се грижат за деца, като те включват детски градини и места за игра.

 

http://www.liverpooleveryparentmatters.org.uk
Мрежата „Всеки родител е от значение”
Мрежата „Всеки родител е от значение” е създадена с цел подпомагане на родителските организации в Ливърпуул, чрез спомагане за укрепване на капацитета им посредством обмена на информация и ресурси.

 

http://www.nspcc.org.uk
НСПЖД
Националното сдружение за превенция на жестокостта с деца (НСПЖД) цели защита на децата от жестокости, подкрепа на уязвимите семейства, осъществяване на кампании за промени в закона и повишаване на осведомеността относно злоупотребите от всякакъв вид. Крайната цел на сдружението е слагането на край на жестокостите с деца във Великобритания.

 

www.barnardos.org.uk
BANARDOS
Благотворителност за уязвими деца

 

http://www.brighterhorizons4u.co.uk
По-светли хоризонти за Теб
„По-светли хоризонти за теб” е проект за тайно консултуране за деца между 5 и 8 години и възрастни.

 

http://www.leonde.org/Daphne/DAPHNE RICERCA.pdf
Представите за насилие на младежите в Палермо и Каен.
Този доклад е резултат от сравнителното изследване в Палермо и Каен и изследва различните форми на насилие между младежи и деца и влиянието на семейната и училищната среда.

 

http://www.barisegitimi.gazi.edu.tr/#
Проектът се занимава с въпроса за насилието и цели развитието на Култура на мира и ненасилието, както е споменала ЮНЕСКО в своя манифест, в който се обявяват годините 2001-2010 за десетилетие на Мира и Ненасилието. Проектът цели да разгледа този проблем в съответствие с една превантивна перспектива и ще разработи и въведе програма за обучение по превенция на насилието, насочена по-специално към преподаватели и обучители на младежи от 0-16 години. Програмата за обучение ще се състои от 3 модула (сексуално и физическо насилие, психическо насилие и икономическо и социално насилие), които ще се подпомагат от опита на 9 индивидуални експерти, представители на 3-те страни партньорки.

Австрия
http://www.familienberatung.gv.at/gewalt/gewalt-gegen-kinder/

http://www.salzburg.gv.at/ls-gewaltgegenkinder

http://www.kbds.at/verbrechensformen/gewalt/gewaltkinder/

http://www.noel.gv.at/Gesellschaft-Soziales/Familien/Gewalt-gegen-Kinder-und-Jugendliche.wai.html http://www.unicef.at/fileadmin/medien/pdf/Fact Sheets/Gewalt gegen Kinder fact sheet.pdf

http://www.ikf.ac.at/a proj05/a pro09.htm

http://sozialinfo.wien.gv.at/content/de/10/Institutions.do?senseid=145 http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/un-studie zusammenfassung.pdf

http://bmwa.cms.apa.at/cms/content/attachments/6/0/8/CH0617/CMS1192461342983/gewaltbericht tei l 7.pdf

 

Испания
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest2s.pdf

http://www.unicef.org/violencestudy/spanish/reports/Chapitre%2001%20%20intro.pdf

http://www.un.org/children/conflict/spanish/index.html

http://www.aldeasinfantiles.es/Pages/Default.aspx

http://www.ifphalicante.es/

http://www.dip-alicante.es/hipokrates/hipokrates I/ESPproyecto.asp

 

Холандия
http://www.worldvision.nl/index.php
Правила за работниците: всички работници – както и доброволци – четат и подписват Линията за поведение, целяща защита на децата, като дават „декларация за поведение”, която могат да получат в кметството (документ, който показва, че не са извървали престъпления). Те също така трябва да информират работодателите си за миналите си дейности с деца.
www.gyermekvedelem.hu (закрила на децата) 
www.gyermekvedelem.lap.hu
(закрила на децата)
www.osztalyfonok.hu (директори)
www.feherkereszt.hu (фондация за закрила на децата) 
www.bmgyk.hu
(център за закрила на децата)
www.tegyesz.hu (методологически услуги за закрила на децата) 
www.waldorf-szolnok.hu
(начално училище и детска градина)

 

Германия
Deutscher Kinderschutzbund (много известно сдружение в Германия):
Начална страница: http://www.dksb.de/Content/start.aspx под-страница, насилие с деца
http://www.dksb.de/CQNTENT/SHQWPAGE.ASPX?CQNTENT=461&TPL=0

 

Уеб сайт, наречен Schulische Prävention, с акцент върху сексуалното насилие; под-уеб сайт с материали и т.н.:
http://www.schulische-praevention.de/Medien.93.0.html

 

Това е телефонен номер за спешни случай за деца:

http://www.kindernotruftelefon.de/

 

Това е доклад (под формата на ppt) за това как лекарите трябва да реагират, ако смятат, че едно дете е жертва на насилие:
http://www.kinderumweltgesundheit.de/KUG/index2/pdf/themen/Psychosoziale Faktoren/PPT AG Gewa lt%20gegen%20Kinder Th%FCringen.pdf