Βръзки-HRDC

Петте връзки, които ХЦРР препоръчва за постигане на целта на нашето проучване, са следните:

 
1. www.encephalos.gr: Архив по Неврология и Психиатрия, публикуван всеки триместър (15.2‐15.5‐15.8‐15.11.) и изпращан безплатно на всички гръцки невролози, психиатри и неврохирурзи.

2. www.child‐abuse.com: Мрежата за превенция на насилието с деца е флагмана услуга на LifeNET (Мрежа за инженерни технологии). LifeNET има своето мото: Да променим света на семействата. Мрежата върши следното: повечето от нейните потребители са професионалисти, но има и много семейства. Освен своите публични уебсайтове, тя също така работи с частни общности от професионалисти, на основа само на членство, с цел подпомагането им при решаване на сложни проблеми в областта на злоупотребата с деца.

3. www.coe.int: Съветът на Европа със седалище в Страсбург (Франция), сега обхваща почти целия европейски континент със своите 47 страни членки. Основан на 5 май 1949г. от 10 страни, Съветът на Европа се стреми да развие в цяла Европа демократични принципи, базирани на Европейската конвенция за защита на правата на човека.

4. www.ikpa.gr: Институтът за социална защита и солидарност (ИСЗС) е създаден през 2005г. със закон 3370/2005 под формата на обществена структура за проучване, оценка, документация, обучение, специфични приложения и насърчаване на социалния диалог в областта на социалното благосъстояние.

5. www.childoneurope.orgChildONEurope ‐ Европейската мрежа от национални обсерватории на детството – това е научно-технически орган, създаден през 2003г. в рамките на Постоянната междуправителствена група ”L’Europe de l’Enfance”.