Βръзки-TVV

Линкове Наименование Кратко описание Език
www.cnvc.org Център за ненасилствена комуникация

 

NVC започва с предположението, че всички ние сме състрадателни по природа и че насилствените методи – словесни или физически – са научени начини за поведение, подкрепени и проповядвани от преобладаващата култура. NVC също предполага, че всички ние споделяме едни и същи човешки потребности и че всички наши действия представляват за удовлетворяване на една или повече от тези нужди. Английски
www.lachen-und-lernen.de/gewaltpraevention.html Смях и обучение в театъра “Смях и обучение в театъра” – интелигентен театър за деца на тема „насилие”

“Аз съм шефът” (игра за телевизионни герои и други приятели – медията и моделите на героите (конфликтното поведение, насилието, превенцията на насилието и приятелството).

“Кале под одеалото (относно контролирането на чувствата)

“Царят и чистачът на улицата” (относно обучението на тема мир, разнообразие срещу предубедеността)

Немски
www.gewalt-sehen-helfen.de/Projekte/kindergarten/kindergarten.htm Проект „Превенция на насилието в детските градини и дневните центрове за деца” Този проект се фокусира върху служителите в детските градини и услугите за децата, както и върху родители и деца между 3 и 12 години.

Неговите цели са например:

οНасърчаване на придобиването на умения за комуникация и справяне с конфликти
Обединено развитие на стратегии за справяне с конфликтни ситуации

Немски
www.faustlos.de Faustlos „Faustlos“ (без юмруци) е добре структурирана и научно оценена програма за превенция на насилието в училища и детски градини.

Учебната програма на „Faustlos“ трябва да окуражи придобиването на социално-емоционални компетентности в областта на съпричастността, контрол на импулсивността, както и удържането на гнева и яростта.

Немски