Αρχική Σελίδα

“Ισχυρότερα Παιδιά – Λιγότερη Βία” 


 

 

„Ισχυρότερα Παιδιά – Λιγότερη Βία! “ – είναι ένα πρόγραμμα που εστιάζει στις κοινωνικο-συναισθηματικές ικανότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

 

Οι κύριοι στόχοι είναι:

  •  Να προωθήσει την απόκτηση δεξιοτήτων που θα δημιουργήσουν μια δυνατή μη-βίαιη και ειρηνική συνεργασία.
  • Να προετοιμάσει τα παιδιά για τη μετάβασή τους από τον παιδικό σταθμό στο σχολείο.

Οι ασκήσεις είναι συγκροτημένες με μορφή παιχνιδιού. Αναφέρονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

 

Το Περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:


 

Εντός του προγράμματος αναπτύσσουμε ένα εγχειρίδιο για παιδαγωγούς. Το εγχειρίδιο είναι ένας συνδυασμός υπόβαθρου πρακτικής γνώσεων καθώς και μια συλλογή από παιχνίδια κι ασκήσεις. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα ανοιχτό πρόγραμμα που ζωντανεύει από τη συσσώρευση εμπειριών των παιδαγωγών και των δασκάλων προσχολικής ηλικίας.

 

“Ισχυρότερα Παιδιά – Λιγότερη Βία” είναι ένα πολύπλευρο πρόγραμμα που υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης· Διεύθυνση Δ: βασικά δικαιώματα και αστικά δικαιώματα της ΕΕ.

 

Ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2011 κι έχει διάρκεια δύο ετών.

 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 εταίροι από 6 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Βουλγαρία, Ισπανία, Αγγλία, Ελλάδα, και Ιταλία). Ο συντονισμός γίνεται από το Thuringian Association of Adult Education Centres.