Hачало

По-силни деца – По-малко насилие!


 

 

 

„По-силни деца – по-малко насилие! “ – е проект, който се фокусира върху израждането на социално-емоционална компетентност у децата в предучилищна възраст.

Основните цели са:

o да насърчи придобиването на умения с цел ненасилствено и мирно сътрудничество.

o  да подготви децата за прехода от детската градина към началното училище.

Упражненията са съставени под формата на игри. Те се отнасят до нуждите и интересите на децата в предучилищна възраст.

 

Съдържанието на програмата за обучение е:


 

 

В рамките на проекта ние сме разработили наръчник за обучители. Той представлява комбинация от практически знания и колекция от игри и упражнения. Идеята е да се разработи една отворена програма, която се поддържа от приноса и опита на преподавателите и обучителите в детските градини.

“По-силни деца – по-малко насилие” от многостранен проект, който се поддържа от дирекцията за обща съдебна система, свобода и сигурност; дирекция: основни права и граждански права на Европейския съюз.

Началото на проекта беше поставено през Декември 2011 година и продължи две години.